Coöperatie City Terminal

De Coöperatie City Terminal is een samenwerking van:
– Rotterdam Short Sea Terminals (RST)
– Rail Service Center (RSC)
– Kramer
– Mainport Container Service (MCS)
– Matrans Rotterdam Terminal (MRT)

Aansprakelijkheid

De bedrijfsactiviteiten die worden verricht op en langszij dit haventerrein zoals met bewegende voer- en werktuigen brengen ernstige risico’s met zich mee op schade aan personen en zaken (waaronder wagens, schepen en lading). Een ieder die dit haventerrein (waaronder de gebouwen, de kademuur en de daaraan afgemeerde schepen) betreedt of hieraan afmeert doet zulks uitdrukkelijk op eigen risico. Wij sporen u aan tot uiterste waakzaamheid en om u niet zonder noodzaak op te houden op plaatsen waar gewerkt wordt, onder lasten en op afgezonderde terreindelen.
Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor alle en iedere schade hoe dan ook veroorzaakt. De bedrijven die hier zijn gevestigd en de door hen tewerkgestelde (hulp-) personen zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken. Er kan slechts sprake zijn van aansprakelijkheid indien de schade opzettelijk werd veroorzaakt. Indien u de inhoud van deze mededeling niet begrijpt of niet aanvaardt, dient u ons haventerrein niet te betreden of daaraan af te meren.

Een ieder dient zich op en langszij het haventerrein te houden aan de laatste versie van de door City Terminal vastgestelde voorschriften waaronder de CITY VEILIGHEIDS- EN TERREINVOORSCHRIFTEN;

Een ieder is verplicht mee te werken aan de controle van de inhoud van de zich op ons haventerrein bevindende voertuigen op o.a. gestolen/niet toegestane zaken;

Op uw bezoek en verblijf op/om ons haventerrein zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van het bedrijf waartoe u de City Terminal bezoekt;

De bovengenoemde CITY VEILIGHEIDS- EN TERREINVOORSCHRIFTEN en de bedoelde Algemene Voorwaarden worden op uw eerste verzoek kosteloos aan u verstrekt. Ook zijn deze verkrijgbaar bij de beveiligingsloge en bij de chauffeursbalie en zijn zij in te zien en hier te downloaden.

Door ons haventerrein te betreden en/of daaraan af te meren geeft u aan de inhoud van deze mededeling en de CITY VEILIGHEIDS- EN TERREINVOORSCHRIFTEN en bedoelde Algemene Voorwaarden te begrijpen alsmede te aanvaarden dat de hier gevestigde bedrijven en de door hen tewerkgestelde (hulp-)personen daarop jegens u een beroep kunnen doen.

Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene Voorwaarden per Terminal downloaden

Werkvergunningen

Hieronder kunt u een werkvergunning downloaden

Terrein Overzicht

Hieronder vind u een overzicht van de diverse Terminals en hun lokaties